Pil Tilbage

Privatlivspolitik

Her finder du information om, hvilke personoplysninger Totalkredit (”vi” eller ”os”) behandler om dig, hvad vi bruger personoplysninger til, og hvordan vi beskytter dine personoplysninger. Du kan også finde information om dine rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Totalkredit A/S
CVR.nr. 21 83 22 78
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
tk.kundeservice@totalkredit.dk
Telefonnummer: 44 55 54 00

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller ønsker du at tilbagekalde dit samtykke eller at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os.

2. Beskrivelse af behandlingen

FORMÅL: Brug af hjemmesiden Mit Hjem

Når du bruger hjemmesiden Mit Hjem, opsamles der ved brug af "cookies" personoplysninger om din adfærd.

Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside, brugervenlighed og styrke effektiviteten af hjemmesiden. Personoplysninger anvendes endvidere til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser.


KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER: Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig

Almindelige personoplysninger:

 • Cookies
 • IP-adresse
 • Brug af browsere og operativsystem, og om brugeren besøger hjemmesiden fra en smartphone, tablet eller computer
 • Antal besøg på hjemmesiden
 • Hvilke sider der ses på hjemmesiden
 • Demografiske og geografiske data om brugeren
 • Hvilke domæner brugeren kommer fra, og hvilket indhold brugeren læser
 • Oplysninger om hvordan brugeren interagerer med hjemmesiden

KILDER: Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra dig

BEHANDLINGSGRUNDLAG: Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Totalkredit).
 • Den legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, som fungerer optimalt. Den legitime interesse er endvidere at kunne udarbejde statistikker over brugen af vores hjemmeside.

MODTAGERE: Vi kan dele dine personoplysninger med følgende modtagere

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

OPBEVARING: Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

3. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:


Indsigt

Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvor længe vi opbevarer dem, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvem der får personoplysninger om dig, hvilke personoplysninger vi – med dit samtykke – kan give videre hvornår og til hvem. Din indsigt kan dog være begrænset af lovgivning, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Totalkredits forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Totalkredits know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra din ret til indsigt. Du kan få indsigt i dine personoplysninger her.


Automatiske afgørelser, herunder profilering

En automatisk afgørelse er en afgørelse, der sker udelukkende ved brug af it-systemer. Når vi bruger dem, herunder ved profilering, er de reguleret i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 22. Du har mulighed for at få indsigt i, hvordan en sådan afgørelse om dig er truffet og konsekvenserne af behandlingen, og du har mulighed for en manuel behandling af en eventuel automatisk vurdering.


Dataportabilitet

Hvis vi behandler personoplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen sker automatisk, har du ret til at få de personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et elektronisk format. Du kan bestille en oversigt over dine personoplysninger her.


Urigtige/vildledende personoplysninger

Hvis du oplyser os om, at der er fejl i dine personoplysninger, eller at de er vildledende, retter vi dem.


Sletning af personoplysninger

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig. Fx hvis personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret til. Du kan søge om sletning af dine personoplysninger her.


Indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring.


Begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde krav på, at vi begrænser brugen af dine personoplysninger til opbevaring. Har du fx ret til at få dine personoplysninger slettet, kan du i stedet anmode om, at vi begrænser brugen af dine personoplysninger til opbevaring. Bemærk at begrænsningen ikke afskærer os fra at gøre brug af personoplysningerne, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller hvis du har givet dit samtykke.


Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du har givet til os. Du kan fx til enhver tid bringe videregivelse af personoplysninger, der kræver dit samtykke, til ophør ved at tilbagekalde det samtykke, du har givet os. Du skal dog være opmærksom på, at vores forretningskoncept er baseret på et tæt samarbejde mellem det låneformidlende pengeinstitut, hvor kundebetjeningen varetages af pengeinstituttet. Tilbagekaldelse kan betyde, at vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


Klage 

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
dt@datatilsynet.dk


Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du også klage til:


Totalkredit A/S
CVR.nr. 21 83 22 78
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
tk.kundeservice@totalkredit.dk
Telefonnummer: 44 55 54 00


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til tk.kundeservice@totalkredit.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

4. Opdateringer af denne information

Vi opdaterer denne information om vores behandling af personoplysninger med jævne mellemrum. Denne information er gældende fra 11. november 2020.